กิจกรรมทบทวน ข้อ 2

กิจกรรมทบทวน ข้อ 2

โจทย์ 2 ตัด 1

 

Full Text

IMG_20130811_0018

1.สร้าง Gant Charts

ตาราง ตัด

 

Full Text

IMG_20130811_0019

2.สร้าง PERT Charts

รูปภาพ ตัด

 

Full Text

IMG_20130811_0020

3.โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน

– โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมด 37 วัน

4.เส้นทางวิกฤติประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง

เส้นวิดฤติ ตัด

 

Full Text

IMG_20130811_0021

= เส้นทางวิกฤติ จะพิจารณาจากสายงานที่มีเวลานาน หรือยาวที่สุด ซึ่งในที่นี้คือสายงาน B C E F

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 37  วัน นั้นหมายถึงการดำเนินงานทุกอย่างในแต่ละขั้นตอนจะแล้วเสร็จภายใน 37 วัน

โดยในโครงการอาจมีสายงานวิกฤติมากกว่า 1 สายงานก็เป็นได้

Advertisements

กิจกรรมทบทวน ข้อ 1

กิจกรรมทบทวบ ข้อ 1

โจทย์ 1 ตัด

Full Text

IMG_20130811_0014 โจทย์ IMG_20130811_0015 ตาราง

1.สร้าง Gant Charts

ตาราง ตัด

Full Text

IMG_20130811_0015 ตาราง

2.สร้าง PERT Charts

รูป ตัด

Full Text

IMG_20130811_0016

3.โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน

– โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมด 15 วัน

4.เส้นทางวิกฤติประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง

เส้นวิกฤติ ตัด

Full Text

IMG_20130811_0017

=เส้นทางวิกฤติ จะพิจารณาจากสายงานที่มีเวลานาน หรือยาวที่สุด ซึ่งในที่นี้คือสายงาน C A D

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน นั้นหมายถึงการดำเนินงานทุกอย่างในแต่ละขั้นตอนจะแล้วเสร็จภายใน 15 วัน

โดยในโครงการอาจมีสายงานวิกฤติมากกว่า 1 สายงานก็เป็นได้